Beroepsopleiding voor Merken- en Modellengemachtigden

 

Opleiding 2018-2019


Begin 2018 gaat de BBMM Beroepsopleiding op 25 en 26 januari van start met een tweedaagse bijeenkomst.Nadere informatie over de inschrijvingscriteria, de kosten en aanmelden, vindt u onder "Aanmelden". Voor vragen kunt u contact opnemen met het BBMM secretariaat.

 

 

Inleiding

De Beneluxstichting Beroepsopleiding voor Merken- en Modellenrecht organiseert beroepsopleiding voor merken- en modellengemachtigden in opleiding.

Deze beroepsopleiding is een tweejarige opleiding. Het eerste jaar van de opleiding is gericht op theoretische kennisoverdracht. Het tweede jaar van de opleiding is gericht op het aanleren van vaardigheden. Voor deelname aan de beroepsopleiding is vereist dat kandidaten met een afgeronde Master minimaal 1 jaar relevante werkervaring hebben in de merken- en modellenpraktijk. Voor kandidaten met een HBO opleiding of een afgeronde Bachelor geldt een minimum van 3 jaar werkervaring.

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de criteria van het BMM-keurmerk en aan een roep om de opleiding beter aan te sluiten op de beroepspraktijk. Het eerste jaar van de opleiding (het theoretische deel) zal worden afgesloten met een schriftelijk examen. Het tweede jaar van de opleiding (vaardigheidsdeel) zal worden afgesloten met een mondeling examen.

 

Hieronder vindt u een overzicht van onderwerpen, die in de tweejarige opleiding aan bod komen: 

 

Eerste – kennis

 

Verkrijging merkrecht

 • Formele vereisten, prioriteit, collectieve merken.
 • Classificatie en depotprocedure 
 • Absolute  en relatieve gronden, weigering
 • Oppositie
 • Internationale registratie en Merkenrecht USA
 • Depotstrategie

 Uitoefening Merkrecht

 • Beschikbaarheidsonderzoek
 • Omvang: beschermingsomvang en schadevergoeding
 • Omvang: beperkingen: uitputting, rechtsverwerking, vergelijkende reclame
 • Verval (met name niet-gebruik) en nietigheid
 • Namaakbestrijding en mededinging
 • Vennootschap- en handelsnamen; onrechtmatige daad
 • Domeinnamen
 • Merk en reclame
 • Uitoefening van Merkrecht en juridische procedures

 Modellenrecht en Auteursrecht

 • Vereisten modelbescherming
 • Model depot BBIE, WIPO en EUTM
 • Auteursrecht en samenloop met Modellenrecht  

Tweede jaar – vaardigheden

 

 • Beschikbaarheidsonderzoek en opinie
 • Modellenrecht in de praktijk
 • Administratieve procedures BBIE, EUIPO en WIPO
 • Klantadvies en Inbreukadvies
 • Oppositie en argumentatie; doorhaling en beroep – BBIE en EUIPO
 • Domeinnaamgeschillenbeslechting in de praktijk
 • Overdracht, licentie, pandrecht in de praktijk
 • IP contracteren

 

 

Planning 2018-2019

Klik hier voor de planning van de opleidingsdagen in 2018 en 2019.

Aantal deelnemers

De opleiding biedt plaats aan maximaal 25 cursisten. Het bestuur behoudt zich het recht voor de opleiding op te schorten indien er zich minder dan 15 kandidaten hebben aangemeld.

De opleiding wordt in zowel het Nederlands als het Frans gegeven bij minimaal 2 Franstalige deelnemers. Daartoe wordt gebruik gemaakt van fluistertolken.

De studiebelasting naast het bijwonen van de cursusdagen, komt op gemiddeld 8-10 uur per week.

Hoofddocenten
Paul Geerts, universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen is aangesteld als eerste hoofddocent. Hij wordt bijgestaan door hoofddocent Marie Christine Janssens, hoogleraar aan de Universiteit Leuven.

Leerdoelen

De Beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellengemachtigden heeft tot doel u voor te bereiden op de beroepspraktijk van merken- en modellengemachtigden. Dit geschiedt door een praktijkgerichte opleiding aan te bieden. Met het oog op het beroep van merken- en modellengemachtigde zijn daartoe de volgende elementen in het programma opgenomen:

 • De beroepsopleiding beoogt de kennis op het gebied van het intellectueel eigendom in het algemeen en het merken- en modellenrecht in het bijzonder aan te leren en te verdiepen;
 • De beroepsopleiding beoogt de praktische vaardigheden die voor een goede beroepsuitoefening van belang zijn, aan te leren en te verdiepen;
 • De beroepsopleiding beoogt de beroepsattitude en het inzicht in de diverse aspecten van de beroepspraktijk aan te leren en te verdiepen.

Materiaal

Per dagdeel wordt door de (hoofd)docent materiaal opgesteld bestaande uit een overzicht van de te bestuderen stof, afkomstig uit de voorafgaand aan de opleiding aan te schaffen handboeken, en een syllabus met daarin opgenomen een vindplaatsenoverzicht van verplichte jurisprudentie, overige literatuur en eventuele huiswerkopdrachten (casus).

Werkmethode

Van de deelnemer wordt gedurende de opleiding een actieve deelname verwacht. Gekozen is voor een werkmethode waarbij u voorafgaand aan de bijeenkomst het materiaal bestudeert en een casus maakt. De bijeenkomsten vergen een voorbereiding van gemiddeld zes uur per dagdeel. De achterliggende gedachte van deze methode is dat u zich op deze manier goed voorbereidt op de bijeenkomst. Voorts wordt de docent in staat gesteld voorafgaand aan de bijeenkomst de knelpunten te signaleren en hierop zijn onderwijs af te stemmen.

Bij de opleiding wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving.

Kosten

De cursusprijs voor de tweejarige opleiding bedraagt € 5.750,- (excl. BTW). Bij de cursusprijs is inbegrepen het gebruik van de elektronische leeromgeving, de basisliteratuur, koffie, thee en lunches zoals vermeld in het programma, de overnachting bij de openingsbijeenkomst en het diner bij de diploma-uitreiking.

Verzuimregeling

In bijzondere gevallen van afwezigheid en verzuim van het huiswerk kan een verzuimmogelijkheid worden aangevraagd. Hiervoor geldt een maximum van vier maal (vier dagdelen) voor aanwezigheid en drie maal voor huiswerk voor het eerste jaar. Voor het tweede jaar geldt een maximaal verzuim van twee dagdelen.

Tijdsindeling

De Beroepsopleiding BMM bestaat grotendeels uit dagbijeenkomsten van 6 uur op vrijdagen met in de ochtend en in de middag een kwartier pauze. Tijdens alle bijeenkomsten wordt een maaltijd aangeboden. Het programma vangt aan met een tweedaagse bijeenkomst.

Evaluatie

De beroepsopleiding wordt geëvalueerd door middel van schriftelijke evaluaties na afloop van elke cursusbijeenkomst. Uw medewerking aan de evaluatie stellen wij zeer op prijs. De evaluatieresultaten worden besproken met de desbetreffende docent, de hoofddocent en het bestuur van de Stichting BBMM. Het secretariaat BBMM is daarnaast uiteraard te allen tijde bereikbaar voor uw tussentijdse vragen en/of opmerkingen.

Bewijs van deelname Beroepsopleiding BMM

Wanneer u de gehele beroepsopleiding heeft doorlopen, wordt aan u het bewijs van deelname Beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellengemachtigden uitgereikt.

             

Examen Benelux Merken- en Modellengemachtigden

Het examen Benelux Merken- en Modellengemachtigden betreft een schriftelijk examen aan het einde van het eerste jaar en een mondeling examen na het tweede jaar. De regels rondom de examens vindt u in de Studiewijzer.